OBLIGAȚIILE PACIENTULUI


  1. Să prezinte la internare biletul de trimitere de la medicul de familie, actul de identitate, talonul de   pensie sau adeverința de la C.A.S.M.B.;

  2. Să respecte personalul medico-sanitar;

  3. Să respecte și să păstreze starea de curățenie din salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.;

  4. Să respecte prescripțiile medicului curant;

  5. Să asigure păstrarea lenjeriei de spital primită ( pijama, halat );

  6. Să păstreze la frigider alimentele aduse de familie;

  7. Să respecte programul de odihnă, servire a mesei și primire vizitatori, sau cel instituit în situații de carantină;

  8. Să semnaleze asistentei șefe sau medicului șef de secție orice deficiență intervenită pe parcursul internării sale;

  9. Să nu părăsească spitalul pe durata internării, decât dacă are avizul medicului șef de secție;

10. Să nu arunce pe geamurile salonului nici un obiect ( alimente, gunoaie );

11. Să nu introducă în spital băuturi alcoolice și să nu consume astfel de băuturi;

12. Să nu fumeze în incinta spitalului;

13. Igienă corporală adecvată.

Obligațiile pacientului sunt aprobate de
CONDUCEREA SPITALULUI CLINIC COLENTINA


Secții din spital:

A.T.I. 1 A.T.I. 2 Ortopedie A.T.I. 2 Chirurgie CHIRURGIE GENERALĂ   CLINICA CHIRURGIE GENERALĂ   CARDIOLOGIE   CHIRURGIE PLASTICĂ  DIABET ȘI NUTRIȚIE    DERMATO-VENEROLOGIE 1    DERMATO-VENEROLOGIE 2    HEMATOLOGIE  DERMATOLOGIE COPII   GASTROENTEROLOGIE    MEDICINĂ INTERNĂ 1    MEDICINĂ INTERNĂ 2    MEDICINĂ INTERNĂ 3  NEUROLOGIE 1    NEUROLOGIE 2    ONCOLOGIE    ORTOPEDIE 1   ORTOPEDIE 2   NEUROCHIRURGIE - Chirurgie spinală NEUROCHIRURGIE     PNEUMOLOGIE    RECUPERARE MEDICALĂ      REUMATOLOGIE    UROLOGIE    PARAZITOLOGIE   MEDICINA MUNCII (Boli Profesionale)